Noriu pasidalinti viena iš komandos koučingo technikų, kuri apima darbą su komandos narių turimomis nuostatomis. Šio užsiėmimo metu padėsite komandai pamatyti ir įvertinti, kokios nuostatos – racionalios ar nebūtinai, įgalinančios ar ribojančios – joje pasireiškia. Kai komanda tai įvertins, ji galės pasirinkti naujus požiūrius ir būdus jiems įgyvendinti. Šią techniką galite suplanuoti kaip atskirą savo komandos užsiėmimą arba integruoti ją į platesnę programą. Užsiėmimą gali vesti vienas komandos narių arba jos formalus vadovas.

Kada taikyti?

- Yra pagrįstų išorinių nusiskundimų apie komandos elgesį ir darbą.

- Komanda nori įvertinti savo situaciją giliau ir atversti „naują puslapį“.

- Komandoje pastebimas nekonstruktyvus elgesys ar neefektyvios praktikos.

Kaip taikyti?

Informuokite komandą, kad skirsite laiko individualiam darbui, kuris bus daugiausia apie kiekvieno komandos nario turimas nuostatas ir įsitikinimus šios komandos bei kitų jos narių atžvilgiu:

1. Užrašykite ant lentos šiuos klausimus ir paprašykite kiekvieno komandos nario pasižymėti atsakymus į juos:

Kokias nuostatas turiu apie save ir savo veiklą šioje komandoje?

- Kokias nuostatas turiu apie šią komandą ir jos veiklą?

- Ką galvoju apie mūsų komandos darbo būdus?

- Ką galvoju apie šios komandos pasiekimus ir trūkumus?

- Ką galvoju apie šios komandos ateitį?

- Kuo didžiuojuosi šioje komandoje?

- Dėl ko man neramu būnant šioje komandoje?

2. Jei komandą sudaro daugiau negu 5 žmonės, paskirstykite grupę į mažesnes grupeles po 3- 5 žmones ir paprašykite pasidalinti savo nuomonėmis.

3. Paprašykite grupelių apibendrinti, kokios tendencijos išryškėjo, atkreipkite jų dėmesį į pasikartojančias mintis, iškilusią problematiką.

4. Paklauskite dalyvių, kokias išvadas jie daro iš kylančių nuostatų, ką jos jiems reikškia, kurias iš jų reikėtų koreguoti.

5. Fiksuokite apibendrinimus ir susitarimus ant didelio lapo popieriaus.

PATARIMAI

1. Apibendrindami grupelių diskusiją galite visai grupei (arba grupelėms) užduoti šiuos papildomus klausimus:

- Kokios šių nuostatų prielaidos?

- Kaip atsirado šios nuostatos?

- Kiek šios nuostatos yra racionalios, kiek ne?

- Kurios iš šių nuostatų įgalina, o kurios riboja?

- Kokią naudą ši komanda gaus išlaikydamas arba atsisakydama šių nuostatų?

- Kokių naujų nuostatų šiai komandai reikia?

- Kas trukdo įgyti šias naujas nuostatas?

- Kokios pagalbos šiai komandai reikia?

- Kokiais gerais pavyzdžiais ši komanda gali pasinaudoti?

- Kokių veiksmų ši komanda turi imtis nedelsiant?

2. Ši komandos ugdymo technika yra paremta diskusija, todėl iš anksto pasirenkite netikėtumams ir prisitaikykite prie neapibrėžtumo. Apie tai galite informuoti ir komandą.

3. Diskusijų metu gali kilti aštresnių situacijų, kadangi komandos nariai dalinsis tuo, kuo paprastai tarpusavyje nesidalina. Todėl iš anksto sutarkite taisyklę, kad kalbėdamiesi vengsite asmeninių atakų ar nekonstruktyvių pareiškimų.

4. Grupelėms komentuojant, prašykite nuomonės pagrindimo ir argumentacijos.

5. Užsiėmimas gali trukti apie dvi valandas, o dalyvių skaičius neturėtų viršyti 8-10 žmonių.

6. Papildomai iškilusias temas ir klausimus galima su komanda galima spręsti kitų susitikimų metu.

Komandos veiklos klausimų gerinimas.

Daugiau gerų klausimų komandai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.