Pastaruoju metu kalbama ne tik apie individualų koučingą, tačiau ir koučingą komandoje. Šiuo atveju koučingo specialistas arba vadovas siekia padėti komandai atrasti naujus bei pagerinti esamus darbo būdus.

Šį kartą noriu pasidalinti keliais patarimais, kurie padės pagerinti komandos koučingo užsiėmimus. Pateiksiu keletą kriterijų, padėsiančių įvertinti, kaip efektyviai komanda dirba koučingo metu. Atliepdami šiuos kriterijus, užtikrinsite, kad komandos koučingo užsiėmimai būtų sklandūs ir veiksmingi.

Įsitraukimas į bendrą darbą

Šis kriterijus nurodo, kaip efektyviai komandos koučingo metu komandos nariai įsitraukia į bendrą darbą. Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų atliekamas darbas su komanda atitinka šį kriterijų, paklauskite savęs:

Kiek dėmesingi yra komandos nariai?

Kiek jie yra įsitraukę į bendravimą ir koučingo procesą?

Ar visi jaučiasi išklausyti ir išgirsti?

Į ką atkreipti dėmesį?

Svarbūs komandos narių asmenybių nulemti veiksniai – kas labiau linkęs bendrauti, kuris iš komandos narių uždaresnis, kuris geriau planuoja, kas generuoja idėjas ir pan. Stebėkite, kaip keičiasi komandos narių iniciatyva ir entuziazmas bendrauti bei dirbti kartu.

Akcentuokite komandos narių skirtumus ir galvokite ne kaip suvienodinti požiūrius, o ko būtų galima pasimokyti iš skirtingų požiūrių.

Neįsitraukiantiems į pokalbius komandos nariams pateikite tokių klausimų, į kuriuos jie galėtų atsakyti, taip paskatinsite jų entuziazmą.

Stebėkite, kaip tarpusavyje bendrauja komandos nariai – ką turite pristabdyti, o ką paskatinti?

Atvirumas pokyčiams

Šis kriterijus padeda įvertinti, kiek komandos nariai yra atviri sau ir komandai. Norėdami įsitikinti, ar komanda bendrauja atvirai, paklauskite savęs:

Ar visi pasako tai, ką galvoja?

Kokių konfliktų bijo komandos nariai?

Kokios reakcijos užgniaužtos?

Kas lieka nepasakyta?

Į ką atkreipti dėmesį?

Stebėkite, ar visi komandos nariai atsako į pateiktus klausimus – tai paprastai išduoda jų reakcijos ir kūno kalba. Klausykitės, ką kalba darbuotojai – kokios baimės prasismelkia pro jų žodžius, kaip jie reaguoja vienas į kitą.

Paskatinkite kalbėti tuos, kurie vengia išsakyti savo nuomonę.

Užtikrinkite, kad komandos nariai jaustųsi saugiai ir galėtų drąsiai išreikšti savo nuomonę.

Paskatinkite ir pasidžiaukite, kai tylesni žmonės išsako savo nuomonę, padėkokite už ją. Pozityviai pakomentuokite jų nuomonę – taip suteiksite jiems daugiau pasitikėjimo savimi ir įkvėpsite būti atvirais.

Dėmesys svarstomiems klausimams

Kriterijus leidžia įvertinti, kiek komanda susitelkusi į nagrinėjamo klausimo esmę. Iškelkite sau tokius klausimus:

Kiek komandos nariams svarbus svarstomas klausimas?

Ar komanda juda į priekį?

Kas trukdo ir kas skatina idėjų proveržius?

Į ką atkreipti dėmesį?

Pagalvokite, kaip komanda koncentruojasi į svarstomą klausimą. Galite komandos paklausti, kiek jai svarbus aptarimas klausimas. Kiek komanda jaučiasi įsipareigojusi šį klausimą nagrinėti? Stebėkite diskusijas – prie ko gaištama daugiau laiko, kokie reikšmingi dalykai iškyla į paviršių?

Įsitikinkite, kad komanda supranta svarstomo klausimo esmę ir svarbą.

Paskatinkite darbuotojus keistis nuomonėmis ir diskutuoti.

Stabdykite procesą, kai pajuntate, kad diskusija tapo neproduktyvi ir pasiūlykite komandai grįžti prie aptariamo klausimo.

Lankstumas ir gebėjimas keistis

Šis kriterijus leidžia įvertinti, kiek komanda geba keistis, o kas trukdo pokyčiams. Paklauskite savęs:

Kaip komanda reaguoja į pokyčius, kai keičiasi aplinkybės?

Kaip komanda priima naujų narių nuomonę?

Ar komanda kelia sau klausimų apie kliūtis ir išgales keistis?

Į ką atkreipti dėmesį?

Stebėkite, kokios nuostatos prasismelkia kalbantis – „mes niekada to nedarėme“, „tai ne mums“, „tai nepadeda…“ ir pan. Diskutuokite apie nuostatas ir ieškokite, ko reikia, kad visi komandos nariai galėtų keistis. Stebėkite naujus narius – kaip jie reaguoja ir kaip į jų nuomonę reaguoja kiti komandos nariai?

Kvestionuokite komandos nuostatas.

Padėkite komandos nariams labiau pažinti vieniem kitus.

Atkreipkite komandos dėmesį į ribojančius ir išgalių suteikiančius veiksnius.

Įsipareigojimas komandai

Paskutinis kriterijus leidžia įvertinti komandos pasirengimą keistis – kiek komanda įsipareigojusi prisiimti iššūkius ir naujas sąlygas. Pateikite sau šiuos klausimus:

Ar visi komandos nariai dalijasi vienoda atsakomybe?

Ko reikia, kad prisiėmusi atsakomybę komanda pradėtų dirbti kitaip?

Kokių veiksmų komanda imasi – ar šie veiksmai užtikrina laukiamus pokyčius?

Į ką atkreipti dėmesį?

Kas komandoje bando nusimesti atsakomybę, o kas atsakomybės prisiima per daug? Kas skatina komandos pasitikėjimą savimi? Kiek entuziastingai komandos nariai nusiteikę keistis?

Leiskite veikti komandos lyderiams – sudarykite jiems sąlygas įkvėpti kitus.

Pateikite provokuojamų klausimų – kiek mes pasirengę keistis? Ko mums reikia, kad įgyvendintume tai, ką sumanėme?

Užtikrinkite, kad atsakomybę keistis prisiimtų mažiau aktyvūs komandos nariai.

Duokite komandai „namų darbų“.

Jei esate komandos vadovas, kuris organizuoja komandos diskusijas, tikiu, kad šios rekomendacijos bus veiksmingos jūsų ir komandos darbe net jei tai nėra tikra komandos koučingo sesija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.