Kai vadovai apie koučingo taikymą darbe sako, kad jie ir taip jį taiko, tik iki šiol nežinojo, kad klausimų uždavimas yra vadinamas koučingu, aš santūriai patyliu. Paprastai tokie pasakymai nuskamba mokymų pabaigoje, kai aptariame visas praktines įžvalgas. Tokiais atvejais aš nepradedu ilgos diskusijos. Žmonės jau būna pavargę, prikaupę įspūdžių ir galvoja apie kitus dalykus. Viskam savas laikas.

Šiame tekste noriu šiek tiek giliau pažvelgti į vadovų frazę aš ir taip tai darau, tik nežinojau, kad tai yra koučingas. Pasidalinsiu tiek savo įžvalgomis, tiek vienu įdomiu tyrimu, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip vadovai suvokia savo koučingo gebėjimus ir kaip šiuos gebėjimus patiria vadovų aplinka.

Koučingas nėra vien tik klausimų uždavimas ar parodymas, kad klausaisi to, ką kitas žmogus tau sako. Žmonės gali atsakinėti į klausimus lyg duotų interviu, tačiau tai nėra koučingas. Pats klausimo uždavimo faktas nepadaro pašnekesio koučingo pokalbiu. Su klausymu panašiai – jeigu vadovai uždavę klausimą jau žino, kaip jo kolega turi į jį atsakyti, tai taip pat nėra tas klausymasis, kurio reikia koučinge. Jeigu vadovai veda pašnekovą ten, kur jie nori jį nuvesti ir nesuteikia erdvės atsirasti spontaniškiems atsakymams, tai nėra koučingas.

Taip, vadovai tai daro – užduoda klausimus ir klausosi, tačiau kitame lygmenyje. Vadinu šį lygį vadovišku arba žinau, ką pasakysi, todėl geriau paklausyk manęs lygiu.

Vadovai, neįsižeiskite. Skaityti daugiau…

Kiekviename vadovams skirtame seminare apie koučingą pertraukų metu girdžiu ironiškas gaideles: na, einam, pasikoučinsim prie kavos. Na, einam parūkysim, iškoučinsiu tave. Grįšiu į darbą, tai nukoučins mane generalinis. Na, kurį čia prikoučinti, kad sausainių paliktumėt…

Suprantu, kad po intensyvių diskusijų mokymų metu, ateina metas pajuokauti, tačiau nerimauju dėl tos rūgštokos vadovų rodomos ironijos koučingo atžvilgiu. Esu už humorą, net ir aštresnį, tačiau, jei tokie juokeliai pradeda skambėti įmonės koridoriuose ar pasitarimų kambariuose, tai jau gali tapti problema.

Vadovus girdi jų darbuotojai, o vadovai visada buvo ir bus jiems pavyzdžiu- tiek geru, tiek blogu. Juokus laidantis vadovas gali sudominti, tačiau gali ir atgrasyti. Jei vadovas apie kažką atsiliepia neigiamai ar su ironija, tuomet tą perims ir vadovo komanda. Skaityti daugiau…

Ko gero jau praėjo ta mada, kai organizacijoje koučingu buvo vadinami bet kokie vadovų pokalbiai su darbuotojais. Jei taip yra pas jus, turite išgryninti, kas yra ir kas nėra koučingas jūsų įmonės vadovų darbe.

Kadangi žodis koučingas daugelyje organizacijų yra labai gajus, noriu apibendrinti, kaip derėtų su šiuo žodžiu elgtis ir kokius darbus reiktų atlikti, kad gautumėte realią koučingo naudą.

Pirma, reikėtų išgyvendinti ironiškus atsiliepimus ir kreivas šypsenėles koučingo sąvokos atžvilgiu. Daugelyje organizacijų šis žodis asocijuojamas su tam tikra psichologine vadovų manipuliacija, tačiau koučingas nėra manipuliacija. Tai yra konstruktyvi ir pozityvi pagalba kitam žmogui galvoti ir ieškoti sprendimų. Jei tai daroma su išankstine nuostata siekiant privesti žmogų prie vadovo turimo sprendimo, tai nėra koučingas. Tai tik vadovo taikoma manipuliacija, į kurią kiti žmonės reaguoja gynybiškai. Negaiškite tam laiko. Skaityti daugiau…

- Tomai, papasakok kokiais atvejais vadovai kreipiasi į koučingo specialistus?, – kartą privataus pokalbio metu pasiteiravo vienas vadovas. Paskatintas to pokalbio šiame tekste aptarsiu dažniausiai pasitaikančius vadovų rūpesčius, kuriuos jie atsineša į koučingo sesijas. Taip pat trumpai paaiškinsiu, kaip šiose situacijose gali padėti pokalbis su vadovo darbo kontekstą išmanančiu koučingo specialistu.

Naujai paskirtas vadovas

- Ką tik dirbau su saviškiais vienoj komandoj, nueidavom kur nors po darbo. Dabar tapau jų vadovu. Nežinau kaip elgtis. Būti tuo draugeliu kaip anksčiau ar daryti kažką kitaip? Kaip dabar turėčiau paprašyti, kad jie atliktų darbus laiku? Kaip man įgyti autoritetą jų akyse?

saviškių tarpo paskirti vadovai turi iš esmės pakeisti savo vaidmenį, o tam reikia koreguoti esamas nuostatas ir kurti naujus elgesio modelius. Skaityti daugiau…

Šį tekstą noriu skirti tiems, kurie rūpinasi koučingo plėtra įmonėse – vadovams ir personalo valdymo specialistams.

Koučingas yra vienas svarbiausių įrankių, kuris įgalina organizacijas mokytis. Tačiau šis metodas organizacijose gerokai skiriasi nuo to, kurį taiko nepriklausomi koučingo specialistai. Didelė klaida – manyti, kad gyvenimo koučingo (life coaching) principai tiks ir koučingui organizacijose (organisational coaching)

Žemiau pateiksiu keletą aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, jei norime įtvirtinti koučingą organizacijose.

Tikslus nustato organizacija, o ne klientas

Kad ir kokius klausimus aptarinėtume koučingo pokalbiuose, organizacijų atveju šie klausimai labai dažnai kyla ne iš asmeninio darbuotojo poreikio, o iš pačios įmonės veiklos konteksto. Pastaruoju atveju tai reiškia, kad aptariami klausimai gali neatitikti koučingo klientų – darbuotojų tikslų. Skaityti daugiau…

Per keletą pastarųjų mėnesių iš vadovų išgirdau daugybę klausimų apie koučingą. Visi klausimai – labai įdomūs, tačiau skaitytojų patogumui dalinuosi tik dažniausiai pasitaikiusiais klausimais.

Pastaba: pašnekovu šiame tekste vadinu vadovo pavaldinį, darbuotoją ar kolegą su kuriuo vadovas veda koučingo pokalbį organizacijos kontekste.

Ar pašnekovas turi žinoti, kad pokalbyje taikau koučingo metodiką?

Koučingo metodika nėra kažkoks stebuklas ar paslaptinga specialiųjų tarnybų naudojama psichologinė poveikio priemonė. Kiekviena kartą aptardami svarbius dalykus užduodame kitiems žmonėms klausimus,  klausomės jų. Skaityti daugiau…

Taip jau susiklostė, kad turėjau progą bendrauti su keliomis koučinge pažengusių vadovų grupėmis, kurios pasidalino įžvalgomis, ko jų nuomone reikia, kad organizacijoms pavyktų sukurti koučingo kultūrą.

Koučingo kultūra yra tokia organizacijos kultūra, kur koučingas yra dominuojantis darbo ir vadovavimo stilius, kuris įtvirtina atsakomybę augti ir tobulėti, tiek individualiame, tiek organizacijos lygmenyje (Clutterbuck and Megginson, 2008) 

Šiame tekste panaudota gyva, iš tiesioginės vadovų patirties gauta medžiaga, ne kokie nors knyginiai pamąstymai. Tad rekomenduoju šį tekstą visiems vadovams ir specialistams, kurie rūpinasi kitų žmonių tobulėjimu ir nori stiprinti koučingo iniciatyvas savo įmonėse. Žemiau pateiktus vadovų patarimus subendrinau ir šiek tiek papildžiau savo asmenine praktine patirtimi. Skaityti daugiau…

Mano darbingasis ruduo prasidėjo keliais koučingo projektais, kuriuose padedu vadovams išmokti taikyti koučingą savo darbe. Tomai, kokių dar koučingo klausimų galėtume užduoti savo darbuotojams?, – klausia vadovai. Kokius dar modelius galėtume taikyti, kad jie dar labiau skatintų siekiamą rezultatą?, – teiraujasi jie. Taip, aš pametėju klausimų, papasakoju apie modelius. Bet jei visa koučingo taikymo vadovų darbe esmė slypėtų šiuose dalykuose, tuomet jiems užtektų perskaityti porą gerų knygų ir pirmyn. Nereikėtų kelių dienų mokymų. Užkoučintų vadovai visus. Skaityti daugiau…

Man labai rūpi koučingo plėtra organizacijose, tad šiame straipsnyje pateikiu sąrašą aspektų, kuriuos vadovai privalo įvertinti, jei savo įmonėse turi ketinimų kurti koučingo kultūrą. Šis sąrašas – gera diskusijos tema, jei kartu su savo kolegomis dalyvaujate koučingo mokymuose ar svarstote koučingo plėtros klausimus. Skaitydami šį sąrašą galite pažymėti, kurie iš čia įvardintų veiksnių galioja jūsų organizacijai ir kuriuos iš jų reikėtų tobulinti. Kuo daugiau veiksnių pažymėsite kaip galiojančius, tuo didesnė tikimybė, kad jūsų organizacija yra pasirengusi kurti ir puoselėti koučingo kultūrą. Jei mėgstate metaforas, šis kriterijų sąrašas – tarsi dirva į kurią sodinsite koučingo sėklas. Kuo ji puresnė, tuo geresnis derlius. Skaityti daugiau…

2012m. kovo mėn. Coachingblog.lt atliko nedidelį tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip vadovai taiko koučingą savo darbe.

Tyrime anonimiškai dalyvavo 31 vadovas iš Lietuvos įmonių. Tyrimo tematika apėmė vadovų turimų koučingo įgūdžių įvertinimą, koučingo taikymo būdus bei atvejus, o taip pat kliūtis ir naudą, kurią vadovai gauna taikydami koučingą. Skaityti daugiau…

1 - 3123