Prieš trejus metus garsi pasaulinio lygio kompanija Center for Creative Leadership atliko tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti, kaip vadovai vertina koučingo plėtrą organizacijose. Nors vadovai įvardijo daug koučingo teikiamų naudų, jie taip pat pateikė ir koučingo plėtros iššūkių. Ypač į akis krenta galimybė realiai įvertinti konkrečia koučingo naudą ir nustatyti, kiek iš tikrųjų koučingas yra efektyvus. Kita vertus, žvelgiant į vadovų įvardijamas koučingo naudas – matyti, kad koučingas turi puikias perspektyvas gerinant organizacijų veiklą.

Apibendrintos ir į lietuvių kalbą išverstos tyrimo skaidrės