Kiekvienas koučingo specialistas turi savo klausimų, kurie užduodami įvairiais tikslais, „kolekciją“. Noriu pasidalyti klausimais, kuriuos kartais užduodu savo pašnekovams, kai jie įstringa ir noriu juos išjudinti. Kartais šie klausimai paskatina gilesnes pašnekovų mintis, kartais jie nušvinta padarę proveržį, kartais klausimai nesuveikia ir reikia rinktis kitokias technikas.

Šie klausimai bus efektyvūs tik tada, kai tarp jūsų bus užsimezgęs geras ryšys, kai jausite, kad galite būti visiškai atviri. Tad neskubėkite šių klausimų užduoti koučingo pokalbio pradžioje. Klausimų sąrašas pateiktas atsitiktine tvarka. Tikiu, kad skaitydami juos prisiminsite savo koučingo praktiką ir atrasite sau tinkamiausius.

 • Ar yra kokia nors su šiuo kausimu susijusi tema, kurios tu nenori paliesti?

(Tikrinu vidinį kliento dialogą, galimas ribojančias nuostatas)

 • Kokio klausimo nepageidauji išgirsti?

(Tikrinu vidinį kliento dialogą, galimas ribojančias nuostatas, baimes)

 • Įsivaizduok, kad tavo klausimas išspręstas, − kaip tai atrodo?

(Skatinu klientą mąstyti kūrybiškai)

 • Įsivaizduok, kad dabar yra ateitis, metai praėjo nuo tada, kai mudu dabar su tavimi kalbame. Šioje ateityje jau esi išsprendęs savo klausimą. Ką sau tu, tas, kuris iš ateities, patartum sau tam, kuris yra čia?

(Kad ir ką klientas atsakytų, galėsite tai plėtoti toliau − leiskite pašnekovui fantazuoti ir kurti)

 • Įsivaizduok, kad tu ten jau nusigavai, − kaip tau tai pavyko?

(Skatinu klientą mąstyti kūrybiškai)

 • Kai galvoji apie šį klausimą, ko paslapčia baiminiesi?

(Tikrinu, kokius barjerus klientas yra susikūręs)

 • Ką realiai esi linkęs pakeisti?

(Yra lengviau ir sunkiau įvykdomų pokyčių − tikrinu, ar klientas yra pasirengęs keistis)

 • Jei pridėtum ranką prie širdies − ko nesi pasirengęs pakeisti, kad ir kaip norėtum?

(Tikrinu, kiek klientas yra pasirengęs keistis)

 • Ko sau negali pripažinti?

(Tikrinu, ar klientas turi kokių nors vidinių konfliktų sprendžiamo klausimo atžvilgiu)

 • Jei reiktų šią problemą išdėstyti vienu sakiniu, kaip jis skambėtų?

(Žadinu kliento vaizduotę, padedu jam performuluoti problemą)

 • Kaip ši problema skambėtų, jei ją reiktų apibrėžti vienu žodžiu?

(Žadinu kliento vaizduotę, padedu jam performuluoti problemą)

 • Kokia yra lengviausia išeitis?

(Provokuoju klientą, nes išeitis visada yra. Žinodami lengviausią, rasime ir geriausią)

 • Kiek iš tikrųjų tau tai svarbu?

(Tikrinu, ar klientui svarbus jo klausimas, ar jis turi pakankamai motyvacijos jį spręsti)

 • Kas tave motyvuotų sprendžiant šią problemą?

(Ieškau būdų kaip pastūmėti klientą, nuo ko pradėti, kaip jį įtraukti)

 • Kiek iš tiesų esi pasirengęs į tai įdėti pastangų?

(Provokuoju klientą, tikrinu, kiek jis linkęs imtis atsakomybės judėti į priekį)

 • Ką dabar darai tokio, kas tau trukdo pasiekti norimų tikslų?

(Atkreipiu kliento dėmesį į galimai nekonstruktyvius ar neefektyvius jo veiksmus)

 • Kaip šie tavo tikslai susiję tarpusavyje ir kur jie išsiskiria?

(Skatinu klientą susieti savo tikslus, atrasti ryšius tarp jų)

 • Kokių gerų klausimų galėtum savęs paklausti po to, kai mūsų pokalbis baigsis?

(Skatinu klientą apgalvoti savarankiškos saviugdos gaires)

 • Ką nuveikei šiandien (šią savaitę), kad priartėtum prie savo tikslo? Ką nuveiksi po mūsų pokalbio, kad priartėtum prie savo tikslo? Ką galima padaryti dar šiandien?

(Skatinu klientą prisiimti atsakomybę veikti)

 • Kokius asmeninius pokyčius turi atlikti, kad pasiektum savo tikslų?

(Skatinu klientą galvoti ne tik apie veiksmus, palydėsiančius jį link tikslo, bet ir apmąstyti, ką jis turi keisti savyje, kad pasiektų savo tikslus)

 • Kaip apibendrintum tai, ką dabar sakai?

(Skatinu klientą padaryti išvadas iš to, ką jis sako, išskirti esmę)

 • Kokį grįžtamąjį ryšį gautum iš kitų, jei paklaustum jų apie…? Ką jiems būtų nepatogu tau sakyti? Ką jie su džiaugsmu pasakytų?

(Skatinu klientą pažvelgti į save iš šalies)

 • Kokia tavo paskutinė klaida šioje srityje labiausiai tave pamokė? Kokias išvadas padarei?

(Skatinu klientą prisiminti ir įvertinti pamokas)

 • Kuriuos iš šių veiksmų norėtum atidėti, o ką būtum pasirengęs iškart daryti?

(Stebiu kliento įsipareigojimą veikti, padedu jam suprasti savo motyvaciją)

 • Kuo bandai nebūti šioje situacijoje? Kam mėgini pataikauti?

(Aiškinuosi, kaip klientas suvokia savo vaidmenį konkrečiose situacijose)

 • Jei tai, ką sakai, būtų kokio nors herojaus iš knygos žodžiai, koks tai būtų herojus?

(Skatinu klientą įvertinti save iš skirtingų perspektyvų)

 • Kas dar šiandien (šią savaitę) padėtų tau pasijausti geriau? (labiau pasitikėti savimi, suteiktų stiprybės)

(Padedu klientui ieškoti resursų)

 • Kokių atsiliepimų apie save norėtum išgirsti?

(Provokuoju klientą pamatyti save iš šalies, įvertinti kritiškai, atrasti norimo pokyčio gairių)

Patarimai:

 • Įspėkite klientą, kad kai kurie klausimai jam pasirodys nepatogūs, pasiteiraukite leidimo juos užduoti.
 • Neskubėkite klientui sakyti, kad koučingo procesas sutriko. Kita vertus, jūsų pasakymas, kad abu įstrigote, savaime gali paskatinti proveržį.
 • Užduokite šiuos klausimus ramiu tonu.
 • Jei klientas išsisukinėja ar akivaizdžiai atsikalbinėja, atkreipkite jo dėmesį į tai. Pasikalbėkite, galbūt jam netinka klausimo formuluotė arba klausimas jam nesuprantamas.
 • Kritiniais atvejais galite pasiūlyti klientui padaryti pertrauką arba susitikti kitą kartą.

Ištrauka iš knygos KOUČINGO TECHNIKOS (2013)

Daugiau koučingo klausimų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.