Kiekvieno žmogaus mąstymas ir elgesys yra kompleksiški. Tai reiškia, kad atsidūrę skirtingose situacijose ar esant skirtingomis aplinkybėmis mes galvojame ir elgiamės skirtingai. Šie skirtumai pasireiškia skirtingu bendravimo su kitais stiliumi. Mes reaguojame skirtingu balso tonu, kinta mūsų kūno kalba. Su kai kuriais žmonėmis telefonu kalbame vienaip, o susitikę gyvai – kitaip. Darbe mes būname vienokie, o grįžę namo pasikeičiame. Vienose kompanijose jaučiamės laisvai − juokaujame ar kvailiojame, tuo tarpu susitikę su kitais žmonėmis renkamės stebėtojo vaidmenį ir galime visą vakarą tylėti.

Svarbu yra tai, kad, nors šios reakcijos mums įprastos, jos ne visada mums patiems yra gerai pažįstamos. Kartais negalime jų identifikuoti ir paaiškinti, ką jau kalbėti apie nuolatinį sąmoningą šių reakcijų valdymą. Ši koučingo technika, nors ir labai paprasta, kartu yra gilus savęs pažinimo ir pokyčių šaltinis. Šią techniką galima taikyti ir sau.

Taikymo tikslas – padėti klientui geriau pažinti skirtingus savo asmenybės aspektus ir pasiremti jais planuojant norimus pokyčius.

Kaip naudoti? – Pasiūlykite klientui pagalvoti (arba pagalvokite patys) apie skirtingas savo asmenybės puses, pavyzdžiui:

  • Pesimistinė asmenybės dalis prieš optimistinę dalį.
  • Tylioji asmenybės dalis prieš plepią asmenybės dalį.
  • Lyderiaujanti asmenybės dalis prieš pasyviąją asmenybės dalį.
  • Rizikuojanti asmenybės dalis prieš susilaikančią asmenybės dalį.
  • Rimtoji asmenybės dalis prieš smagiai nusiteikusią asmenybės dalį.
  • Privati asmenybės dalis prieš viešąją asmenybės dalį.
  • Gražioji asmenybės dalis prieš bjauriąją asmenybės dalį.

Paklauskite kliento, kokias savo asmenybės dalis jis mato ir kas atitinka šių dalių opoziciją. Pavyzdžiui, jei klientas sako, kad save apibūdintų kaip pesimistą, tuomet opozicija pesimistui bus optimistas. Kiekvienas žmogus turi daugybę kriterijų, kurie gali jį apibūdinti, ir kiekvienas iš šių kriterijų turi dvi skirtingas puses, kaip kad matėte pavyzdžiuose. Nėra taip, kad mes esame vien tik rimti arba vien tik optimistai. Kiekvienas mūsų savyje nešiojasi ir padaužą, ir pesimistą.

Paklauskite kliento, kokiose situacijose pasireiškia jo asmenybės dalys. Jei, pavyzdžiui, klientas kalba apie pesimistą, paklauskite, ką į tai, ką jis pasakoja, atsakytų jo vidinis optimistas. Jei klientas pasakoja apie žaismingą save, pasiteiraukite, ką apie tai mano jo rimtasis „aš“. Leiskite klientui apgalvoti, kokiose situacijose kokia jo asmenybės dalis pasireiškia, ir kelkite iššūkius, kiek jis patenkintas tos savo asmenybės dalies „veikla“. Ką į tai atsakytų šios dalies priešingybė?

Padarykite šį pokalbį įdomų jums abiem, juokaukite. Kliento asmenybės dalims kartu parinkite vardus, pavyzdžiui, ponas Rimtuolis ar ponia Tobulybė. Kalbėkitės su klientu apie šias asmenybės dalis tarsi apie tikrus žmones, tegu klientas pasakoja istorijas, situacijas, nutikimus. Tegu laisvai svarsto ir žaidžia visomis sąvokomis ir apibūdinimais kurie jam ateina į galvą.

Padėkite klientui mąstyti, užduokite jam klausimus: Ką atsakytų ponas Optimistas? Kokie ponios Tobulybės ir ponios Tinginės santykiai? Ką apie tai galvoja ponia Žaismingoji?

Būtinai klauskite kliento, kaip jis vertina visą šią savo skirtingų asmenybių kompaniją. Kokias išvadas jis daro aptaręs skirtingas savo asmenybės dalis? Kokius galimus pokyčius jis mato? Kurios asmenybės dalys jam tapo patrauklios? Kurias iš jų jis nori „išsiųsti atostogų“?

Jei klientas nemato kurios nors savo asmenybės dalies opozicijos, nubrėžkite tiesę ir paklauskite, kiek jos atkarpos tenka vienai daliai ir kitai daliai. Juk mes nesame vien tik geri ar vien tik blogi. Nesame vien tik pesimistai ir vargu ar rasime šimtaprocentinių optimistų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.