Nauja Coachingblog.lt viešnia – Diana Blažaitienė, pristato savo atlikto tyrimo apie koučingo naudojimą formuojant komandą apžvalgą. Diana yra tarptautinės personalo valdymo ir atrankų įmonės Soprana Personnel International vadovė.

Prieš keletą metų susipažinusi su koučingu kaip vadovų koučingo klientė, pamažu šiomis technikomis užsikrėčiau pati. Kartais, net nejausdama to, pradėjau taikyti koučingą dirbdama su savo darbuotojais. Mačiau, kaip keičiasi jų požiūris, kaip ne tik aš, bet ir jie tampa labiau motyvuoti, jaučiasi pripažinti ir labiau užtikrinti, dirba produktyviau. Visgi, kartais pasvarstydavau, galbūt man tiesiog pasisekė atrasti aukso grynuolius, o gal tai buvo darbo su koučingo specialiste ir mano perimtų koučingo įgūdžių taikymo poveikis?

Kai reikėjo rinktis magistrinio darbo temą baigiant ISM Vadovų magistrantūros studijas, darbo temą suformulavau taip: Komandos formavimas su koučingo intervencija (Teambuilding with the intervention of coaching tools).

Rašydama darbą atlikau veiklos tyrimą, kurio metu dirbdama su viena komanda kelias sesijas naudojau vieną iš vizualinio stimuliavimo priemonių, kurios tikslas – skatinti įsisąmoninimą ir sprendimus. Kiekvienos iš trijų sesijų metu su komandos nariais koučingo technikos būdu aptarėme aktualius klausimus, susijusius su geros komandos požymiais, sesijos metu kiekvieno komandos narių prašiau įvertinti stiprios komandos požymius atitinkančius teiginius bei kontrolinius klausimus, kad išmatuoti pokyčius tarp sesijų. Matavimo įrankis anketa buvo sudaryta iš 12 klausimų remiantis Keno ir Justino Hultumanų stiprių ir paviršutinių komandų teorija (Hultman K. and Hultman J. „Deep and shallow teams“), teigiančia, kad komanda yra stipri, kai komandos nariai:

  1. Supranta, ko tikimasi iš komandos.
  2. Turi bendrus lūkesčius.
  3. Skatina tarpusavio dalijimąsi žiniomis.
  4. Nebijo atvirai išsakyti savo nuomonę.
  5. Išlieka vieningi siekdami bendro tikslo.
  6. Tiki komandos gebėjimu pasiekti tikslo.

Tyrimo metu, visos matuotos dimensijos padidėjo nuo 14 proc. Iki 33 proc. Komandos nariai, anksčiau skirstęsi į mažas grupeles ir bijodavę išsakyti savo nuomonę įmonės susirinkimų metu, pradėjo atviriau reikšti nuomonę, atsirado vieningumo jausmas, padidėjo komandos narių tikėjimas, kad jie galės pasiekti tikslą, padidėjo supratimas, ko iš jų tikimasi, kokie jų tikslai.

Aprašiusi savo tyrimą magistriniame darbe papasakojau apie tai kolegoms vadovams, kurie paprašė tokių užsiėmimų jų komandoms. Įdomumo dėlei, atlikau tuos pačius matavimus ir su kitomis komandomis. Kai kurioms komandoms pavyko skirti daugiau laiko, t.y. ne po 3, o po 4-6 sesijas, rezultatai buvo dar geresni, skirtingų komandų dimensijos padidėjo nuo 24 iki 46 proc. Galima daryti išvadą, kad didinant komandos koučingo užsiėmimų skaičių, stiprios komandos dimensijos didėja, vadinasi, koučingas tikrai veikia.

Taip pat pastebėjau, kad komandos, kurių sesijose dalyvaudavo ir patys vadovai, pasiekė daug geresnių rezultatų visose dimensijose, didžiausią pokytį pastebėjau pirmojoje dimensijoje, t.y. komandos supratimas, ko iš jos tikimasi. Manau, kad ateityje darbas galėtų būti papildytas matavimu, kaip vadovų dalyvavimas komandos stiprinime su koučingo intervencija veikia komandą. Taip pat, būtų galima išmatuoti skirtingų koučingo technikų efektyvumą formuojant komandą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.