Komandos formavimo renginiuose keliamas klausimas „Kaip galime sustiprinti tarpusavio ryšius?“. Tuo tarpu komandos koučingo atveju šis klausimas skamba kitaip: „Kaip turime tobulėti patys, kad tobulėtų mūsų komanda?

Klausimai panašūs ir tarnauja vienam tikslui – gerinti komandos, kokia ji bebūtų, veiklą bei, žinoma, rezultatą. Kalbant apie šias dvi iniciatyvas verta pažymėti, kad jos nepakeičia viena kitos, o tik papildo ir gali būti taikomos atskirai arba išvien priklausomai nuo situacijos.

Tikriausiai nėra tokios įmonės, kuri nebūtų dalyvavusi komandos formavimo renginyje. Šnekamojoje kalboje tokius renginius įprasta vadinti tymbildingu. Dauguma komandų po tokių renginių jaučiasi pakiliai, išauga jų produktyvumas, o žmonės įgauna energijos ir gero ūpo. O kur dar visos linksmybės ir atviri pokalbiai gamtoje. Nauji planai, džiaugsmai ir nuoskaudos. Visa tai, ką patiriame komandos formavimo renginiuose, tarnauja vienam tikslui – paskatinti bendradarbiavimą ir bendrumo jausmą. Ir vargu ar šiems tikslams realizuoti galima rasti geresnę alternatyvą už bendrą veiklą kur nors gamtoje ar kokioje kitoje, darbų neprimenančioje vietoje.

Kita vertus, vadybos tyrėjai nurodo, kad dažnai komandos formavimas užtikrina tik trumpalaikius pokyčius – po kelių mėnesių komanda grįžta prie jai įprastos rutinos, o vadovai vėl pradeda galvoti apie naujus komandos formavimo susitikimus. Ir tai yra normalu – praktika rodo, kad jei norime, kad tokios iniciatyvos turėtų ilgalaikį poveikį, komandos formavimo renginius reikia kartoti. Ne veltui kai kurios organizacijos turi gražias tradicijas organizuoti ivairiais žaidynes ar iškylas kasmet ar net kelis kartus per metus.

Svarbus aspektas yra tas, kad komandos formavimo renginiuose dažniausiai dalyvauja visa įmonė ir ji atlieka įvairias, su darbu nesusijusias užduotis. Tuo tarpu kalbant apie komandos koučingą, čia dalyvauja tik nedidelė grupė žmonių, kuri yra suburta siekti vieningo tikslo. O dauguma komandos koučingo metu atliktų užduočių yra susiję su darbu bei žmonėmis, kurie jį atlieka.

Komandos koučingas tiks konkretaus projekto komandai, tam tikrai vadovų grupei, kuri yra suburta spręsti kokią nors ilgalaikę problemą, pardavimų, finansų ar kitų padalinių darbuotojų grupėmss, kurios siekia vieningo tikslo. Taigi, komandos koučingo atveju kalbame apie kur kas mažesnį žmonių skaičių nei visa organizacija. Komandos formavimo atveju užduotys yra viesiems vienodos, tuo tarpu komandos koučingo atveju su kiekviena komanda gali būti dirbama visiškai skirtingais būdais, priklausomai nuo to, kokius tobulėjimo siekius komanda kelia.

Gera komandos koučingo pradžia būtų įsivertinti savo komandos SWOT ir nutarti ką labiausiai norite šioje komandoje tobulinti.

Jei tokiai komandai būtų taikomas koučingas, čia akcentas būtų dedamas ne į komandai nustatytą rezultatą, o į jos pasirenkamus darbo būdus, į kliūtis, kurios trukdo šiuos būdus įgyvendinti ir į visa tai, kas įgalina komandą dirbti geriau.Čia realizuojama ta pati koučingo formulė.

Štai keli klausimai, kurie galėtų buti užduoti komanadai koučingo metu:

– Kas mūsų komandoje turėtų pasikeisti?

– Kur mūsų komanda yra stipri ir ką mūsų komanda turi tobulinti?

– Kokius sprendimus dėl savo darbo ši komanda turi priimti?

– Kiek esame įsitraukę į bendrą komandos darbą?

– Dėl ko reikėtų susitarti, kad dirbtume efektyviau?

Ko nepasakome šioje komandoje?

Ko vengia ši komanda?

Kas stiprina šią komandą?

Kaip matome, šie klausimai skatina komandą galvoti ne tik apie bendrumo aspektus, kaip kad komandos formavimo atveju. Jie skatina komandą pažvelgti į save giliau,  vertinti savo veiklą keliomis perspektyvomis. Yra klausimų, kurie skatina komandos narius apgalvoti savo nuostatas, darbo metodiką, ribojančius įpročius ir kitus, ne visada į paviršių iškeliamus dalykus.

Komandos koučingas gali užtikrinti, kad komanda kuo ilgiau taikytų naujus darbo būdus ir gebėtų nuolat keistis. Ilagalaikis mokymasis – vienas pagrindinių komandos koučingo skirtumų nuo komandos formavimo.  Taikant specialias mokymosi metodikas, komandos koučingas daro įtaką komandos efektyvumui per asmeninius komandos narių atradimus. Ši veikla, kaip ir asmeninio koučingo atveju, skatina giluminį komandos narių, taigi ir visos komandos tobulėjimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.