Dalinuosi labai dažnai vadovų užduodamais klausimais apie žmonių ugdymą ir koučingo taikymą darbe. Šiuos klausimus surinkau apibendrinęs paskutinius dešimt koučingo taikymo vadyboje seminarų nuo 2016 m. spalio mėn.

Ar koučingo taikymas gali pakeisti mane (vadovą)?

Koučingo taikymas apima ne tik klausimų uždavimą bei aktyvesnį kito žmogaus klausymąsi. Toks bendravimas skatina jus pasitikėti kitais žmonėmis ir tikėti jų galimybėmis, nes be šių dalykų koučingas iš viso neveikia. Koučingo pokalbio metu atrodote labiau susitelkę ir įsigilinę į pašnekovą. Natūralu, kad koučingo taikymas leis jums išugdyti geresnius bendravimo įgūdžius ir sustiprins jūsų santykius su kolegomis.

Ar galima koučingą taikyti savo vadovui (į viršų)?

Koučingas nėra vadovų privilegija, kuria gali naudotis tik vadovai. Koučingas yra žmonių bendravimo būdas sukurtas žmonėms. Jūsų kolega, kuriam vadovaujate gali būti geresnis klausytojas negu jūs. Taigi, koučingu naudotis gali visi, nes taikant koučingą negalioja jokia hierarchija. Jeigu jūsų vadovas prašo jūsų pagalbos pasidėlioti mintis rūpimu klausimu, pakalbinkite jį neprimesdami savo nuomonės. Koučingas gali vykti visomis kryptimis, ne tik iš viršaus į apačią.

Nuo ko pradėti, jeigu noriu koučingą taikyti jau kitą dieną po mokymų?

Pasirinkite pašnekovais tuos žmones, su kuriais jūs ir taip gerai sutariate. Galite pasakyti jiems, kad mokėtės koučingo ir dabar norite tai išbandyti. Nušvieskite jiems koučingo esmę, pakvieskite nuoširdžiai atsakinėti į klausimus. Jeigu jums nepatogu ir nenorite apie tai pasakoti, į savo įprastus pokalbius įterpkite vieną kitą klausimą, tačiau ne nukreipiantį, o skatinantį susimąstyti. Galite klausimus užduoti visai savo komandai susirinkimų metu.

Kaip į pokalbį neįterpti savo patarimų?

Pirmiausia turite matyti prasmę nepatarti, tik tada iš tikrųjų susilaikysite nuo savo patarimų. Ši prasmė – nelengvai pasiekiama. Gali būti, kad patarinėjate, nes galvojate, kad jei nepatarsite, tai būsite blogas ar nereikalingas vadovas. Jūsų darbo esmė ne darbo turinį išmanyti, bet skatinti kolegų įsitraukimą taip, kad su darbo turiniu jie dirbtų patys. Pagrindinė kliūtis siekiant neduoti patarimų yra nuostata, kad už jus geriau niekas nežino. Supratę, kad jūsų klausimas turės daugiau vertės negu patarimas, patarimus nustosite dalinti iš karto. Bus situacijų, kur jūsų patarimo reikės. Neužsižaiskite koučingu.

Ar žmonės neatitols nuo manęs jei taikysiu jiems koučingą?

Jeigu dirbate aukų kultūroje, kur niekas nenori prisiimti atsakomybės, žinoma, jūsų klausimai žmones vers pasitempti ir galvoti savarankiškai. Galite sulaukti susierzinimo. Tačiau ilgainiui, taikydami koučingą jausitės labiau įsitraukę į reikalus, o jūsų kolegos džiaugsis jiems suteiktu pasitikėjimu. Nebijokite savo pažeidžiamumo ir patiriamo neapibrėžtumo. Tai yra natūrali darbo su žmonėmis dalis.

Kokie yra koučingo taikymo darbe trūkumai?

Didžiausias trūkumas tas, kad koučingas painiojamas su psichologinėmis  poveikio žmonėms priemonėmis. Koučingu vadovai dažniausiai bando netiesiogiai primesti savo nuomonę. Tai labai bloga praktika, nes žmonės supranta, kad vedžiojate juos už nosies ir pradeda gintis. Tada jūs sakote, kad koučoings neveikia. Žinoma, kd neveikia, nes tai, ką darote nėra koučingas. Kitas trūkumas tas, kad koučingas naudojamas tada, kai situacijas spręsti reikia vadybiniu būdu – nurodyti ar patarti. Jei žmonės turi menką kompetenciją, jie ne visada bus pajėgūs tinkamai svarstyti savo klausimus. Tokiais atvejais negaiškite laiko ir suteikite kolegoms reikiamas žinias bei resursus.

Kaip neperspausti žmonių savo klausimais?

Neperspausite, jeigu į klausimus neįdėsite savo nuomonės. Neklauskite tokių klausimų: ar tu nemanai? Ar tu negalvoji, kad…? Šie klausimai yra spaudžiantys. Perspaudžia ne klausimų kiekis, o klausimų kokybė. Neužduokite vienu metu daug klausimų ir patys į juos neatsakinėkite. Daugiau dėmesio skirkite klausymuisi.

Kas pirmiau – ryšys su žmogumi ar bendravimas koučingo stiliumi?

Koučingas visų pirma yra kokybiškų bendravimo metodų visuma, tačiau šie metodai neveikia be reikiamo santykio su žmogumi. Jūs taip pat vengiate tų žmonių darbe su kuriais prastai jaučiatės. Neveiks jokia pokalbio metodika, jei tarp žmonių nebus saugumo ir pasitikėjimo jausmo. Kurkite darnius santykius ir tada taikykite pažangias metodikas.

Kaip pasielgti, jei pastebėjau, kad koučingas pereina į drožingą?

Galite žmogui pasakyti, kad perspaudėte, užsižaidėte klausimais. Atsisakykite nuostatos čia ir dabar pakeisti žmogų, su kuriuo kalbate. Nereikalingas spaudimas atsiranda tada, kai pajuntate, kad jums žūt būt reikia, kad kitas žmogus galvotų ir elgtųsi taip, kaip norite jūs.

Ką daryti, jei darbuotojas neigiamai nusistatęs ir neįsitraukia į pokalbį?

Koučingas to  neišspręs. Pasikalbėkite su žmogumi apie tai, kas jam gali būti svarbu. Žinokite pašnekovo nuostatas. Jei nebijote, atvirai prisipažinote, kad prastai jaučiatės dėl to, kad jums nesiseka sutarti. Pasidalinkite samprotavimais apie tai, kad toks bendravimas nekuria vertės ir jūs tikitės atviresnio dialogo. Jei pašnekovas pasidalins savo mintimis, sutarkite kaip kartu bendrausite toliau. Konstruktyvus dialogas bus įmanomas tik tada, kai sutvarkysite savo santykį su tuo žmogumi ir žinosite, į ką jis reaguoja. Bus blogai, jei žmogų nurašysite net neįsigilinę į jo elgesio motyvus.

Koks koučingo vaidmuo LEAN ir kituose procesuose?

Efektyvūs procesai veikia tik tada, kai žmonės pradeda efektyviau elgtis. Koučingas yra labai gera priemonė ieškoti naujo elgesio ir jį įtvirtinti.

Ar koučingas gali padėti žmogui kai jie išgyvena pokyčius (pvz. nėra tikras dėl savo darbo vietos saugumo)?

Koučingas – ne panacėja. Kita vertus, kalbantis su žmonėmis ir skatinant jų mąstymą galima aptarti sunkesnes darbo situacijas, rasti naujus požiūrius į jas ir pasirinkti adekvačias reakcijas. Kas tave labiausiai jaudina? Kokių įrodymų turime, kad viskas bus blogai? Kas blogiausio gali nutikti? Tokie klausimai skatina racionalesnį mąstymą, o tokio mąstymo prireikia, kai susiduriame su neapibrėžtomis situacijomis.

Ar įmanoma koučingą pritaikyti jei dirbi su komanda jau daugiau kaip penkis metus ir niekada koučingo netaikei?

Įmanoma. Neprisiriškite prie savo įpročių ir rutinos. Vakar jūs buvote teigiantis ir nurodantis vadovas, o rytoj galite būti klausantis ir klausiantis vadovas. Suprantama, kad žmonėms reikės laiko priprasti prie naujo jūsų darbo stiliaus, bet jei matysite to prasmę, visi tą prasmę taip pat pamatys. Vadovai labai bijo keisti nusistovėjusią rutiną, nes viskas ir taip pakankamai gerai veikia. Eksperimentuokite ir mėgaukitės tuo.

Ar koučingas padės žmogui išlikti organizacijoje? Ar įmanoma koučingu pasiekti, kad žmogui patiktų jo darbas?

Ne, koučingas nepadės. Kaip nepadės ir jokie kiti dalykai. Ar likti darbe, ar išeiti iš jo sprendžia pats žmogus. Užduodami klausimus galite padėti žmogui pasvarstyti šio sprendimo už ir prieš. Jei žmogus nuspręs jus palikti, tai ne metodų trūkumo ar jų neefektyvumo pasekmė, o daugybė kitų dalykų – žmogaus motyvacija, jo santykis su darbu ar net jumis.

Ar galima koučingą taikyti grupėje?

Taip. Jei niekada netaikėte koučingo, praktika su grupe jums bus lengvesnė ir saugesnė. Užuot skubėję tarti savo verdiktą, užduokite kolegoms klausimus ir sulaukite atsakymų. Gera proga tą padaryti yra tada, kai kartu ieškote sprendimų ar tariatės dėl veiksmų planų. Pasigilinkite į grupės darbo fasilitvimo metodus. Tai panašu į koučingą.

Ar pokalbis, kuriame naudoju koučingo technikas gali būti neužbaigtas ir ar galima tokį pokalbį nukelti tolesniam laikui?

Yra klaidinga manyti, kad koučingo pokalbio metu turite pasiekti galutinį rezultatą – surasti visas reikiamas alternatyvas ir susitarti dėl jų taikymo. Iškoučinti per penkias minutes. Bus dalykų, ties kuriais reikės pamiegoti – pasvarstyti juos atsitraukus nuo darbų ir problemų. Natūralu, kad kai kuriuos pokalbius reikės atidėti ir susitarti dėl jų pratęsimo. Blogiausia praktika tokiais atvejais yra ta, kad pažadas pasikalbėti vėliau būna nukeliamas nuolat.

Kaip užduoti trumpus ir aiškius klausimus?

Pirmiausia žinokite savo klausimų tikslą. Norite jais primesti savo nuomonę ar paskatinti susimąstymą? Pastaruoju atveju jūsų klausimai natūraliai bus aiškūs ir trumpi, nes juose nebus jokių užuominų. Tai yra švarūs klausimai: ką tu apie tai galvoji? Kokie yra šios idėjos trūkumai? Kaip tu vertini šią situaciją? Kiek tiki šiuo sprendimu? Matote? Tai labai trumpi ir galingi klausimai. Užduodami klausimus pateikite juos po vieną, neužduokite kelių klausimų iš eilės ir neaiškinkite dėl ko užduodate vieną ar kitą klausimą. Jeigu žmogus neatsako į jūsų klausimą ar pateikia trumus neaiškius atsakymus, prašykite, kad papasakotų daugiau. Kaip gyveni? Gerai. Papasakok daugiau.

Ar įmanoma koučingą naudoti tada, kai atsakymą tikrai žinai?

Esmė yra ne atsakymo žinojime, bet pagalboje kitam žmogui nueiti kelią iki atsakymo. Pasidėkite savo turimą atsakymą į šoną ir susitelkite į pašnekovą. Tai, kas akivaizdu jums, nebūtinai yra akivaizdu kitam žmogui. Jei matysite prasmę padėti tam žmogui pasinerti į ieškojimus, tuomet nereikės brukti ir savo atsakymo.

Ar nieko tokio jeigu užduodamas klausimus duosiu žmogui patarimą?

Nieko tokio. Tik paklauskite, kaip jam tai skamba? Kiek tas patarimas tam žmogui tinka ir ką jis su tuo patarimu darys? Nepradėkite su žmogumi derybų dėl to, kieno patarimas geresnis – jo ar jūsų. Jūsų tikslas – padėti susimąstyti, o ne užgožti šį procesą savo įžvalgomis. Savo patarimais mes dažniausiai įrodinėjame savo reikalingumą – mums reikia pagrindimo, kodėl čia dirbame ir kodėl esame vadovai. Būkite aukščiau už šį neperspektyvų požiūrį. Jūs čia esate tam, kad sudarytumėte sąlygas žmonėms augti.

Ar galima koučingą taikyti sau?

Galima. Jūs darote tai kiekvieną dieną. Tai yra klausimų uždavimas sau. Kaip noriu reaguoti šioje situacijoje? Kas bus jei ir toliau taip bendrausiu? Kas įrodo, kad man nepasiseks? Matote? Šie klausimai padeda aiškiau pamatyti tai, kas kol kas nematoma. Bet kokie jūsų svarstymai, bandymai į savo rūpesčius pažvelgti kitomis perspektyvomis yra koučingas sau. Paprasta ar ne?

Kokie koučingo kultūriniai skirtumai? Kokiose įmonėse jis geriau veikia? Kokiose kultūrose koučingui ne vieta?

Koučingas veiksmingas labiau demokratiškose aplinkose. Kultūrose, kur žmonės bijo kalbėti atvirai, nesisako, kaip jaučiasi ir pasikliauja tik vadovų nurodymais, koučingas nesukurs norimos vertės. Kiekviena organizacija ir jos vadovai turi turėti tam tikrą pasirengimo koučingui lygį.

Apibendrindamas vadovų klausimu, pastebiu, kad dauguma jų susiję su tam tikru nerimu taikyti šį metodą savo darbe. Šis nerimas daugiausia liečia vadovo identitetą ir jo įprastus darbo būdus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.