Įkvėptas profesoriaus David Megginson (UK) pranešimo metinėje ICF Lietuva konferencijoje ĮKVĖPTI.AUGTI.TOBULĖTI. 2012, ėmiau gilintis į tikslų nustatymo koučinge subtilybes. Vartydamas įvairius straipsnius tikslų temomis radau įdomias tyrėjų Jinks, D. ir Dexter, J. (2012) įžvalgas apie darbą su tikslais koučinge. Jos paskatino dar ir dar kartą pergalvoti savo patirtį – o kaip turėčiau padėti klientams formuluoti ir nustatyti tikslus? Kaip nebūti mechanišku ir paviršutinišku? Kaip padaryti, kad kliento tikslai netrukdytų jam…siekti savo tikslų?

Prieš svarstant galimas darbo su kliento tikslais strategijas kviečiu apžvelgti, apie kokius tikslus koučinge paprastai yra kalbama:

Tikslai kaip esminiai siekiai. Pavyzdžiui, tapti labiau laimingu, labiau pasitikėti savimi, patirti mažiau streso, tapti sėkmingu žmogumi ir pan.

Tikslai kaip naujas (kitoks) elgesys. Pavyzdžiui, eisiu į sporto klubą, mesiu rūkyti, deleguosiu darbus, kitaip planuosiu savo laiką ir pan.

Tikslai kaip įvykiai ar naujos situacijos. Pavyzdžiui, aš laimėsiu loterijoje, aš padidinsiu pardavimus 20%, aš uždirbsiu 50 000 Lt per mėnesį ir pan.

Akivaizdu, profesionalus koučingo specialistas ties kiekviena tikslų kategorija turėtų pasirinkti skirtingas darbo strategijas. Iš kitos pusės, darau prielaidą, kad nepaisant darbo strategijų, visais atvejais klientas pirmiausia turi įvertinti, ką jo tikslas jam reiškia ir kaip keliamas tikslas dera su jo vertybėmis. Ką jis iš to gauna? Kuo jis tampa? Kaip tai jį keičia?

Nevardijant daugybės tyrimų, kurie paremia tolimesnę mintį, galima teigti, kad tikslas tampa galimu pasiekti tada, kai jis atitinka pamatinius kliento įsitikinimus bei jo vertybes. Tokiu atveju klientas įgyja daugiau motyvacijos. Jis tampa pajėgesnis generuoti idėjas. Atranda žymiai daugiau kūrybingų bei netradicinių būdų, kaip siekti savo tikslo.

Jei klientas įsisąmonins, ką siekiamas tikslas jam iš tikrųjų reiškia, jei jis matys tame prasmę bei naudą, tada jis leis sau labiau rizikuoti, prisiims atsakomybę veikti – judėti link savo tikslo. Darau dar vieną prielaidą, kad nepaisant kliento tikslo, kurį jis išsako koučingo metu, neverta skubėti užfiksuoti šio tikslo ir bėgti ieškoti būdų, kaip šį tikslą pasiekti. Pirmiausia žmogus turi aiškiai suprasti, ką šis tikslas jam reiškia ir kaip jis prisideda prie jo paties augimo.

Nenoriu pateikti hipotetinių pavyzdžių tad pasidalinsiu saviškiu. Dabar su šypsena prisimenu, kaip prieš porą metų ieškojau būdų, kaip save išreikšti koučingo veikloje. Po vienos koučingo sesijos, kurioje aptarinėjau savo paties siekius, atradau, kad šio blogo rašymas gali būti vienu iš mano tikslų. Kai pagalvoju dabar, šis tikslas tuo metu (ir dabar) visu šimtu procentų atitiko mano vertybes, mačiau tame aiškią naudą, kurią gausiu per mokymąsi, saviraišką ir kūrybiškumą. Kai tą supratau, man tapo aišku, ką turiu daryti.

Iš aukščiau minėtų minčių ir pavyzdžių galima susidaryti įspūdi, tarsi turėtume kažkaip „tikrinti“ kliento keliamus tikslus. Tikrai, ne. Kažkodėl tikiu, kad tobulėti norintys žmonės vos tik įsisąmonina savo tikslą, vos tik jį išnagrinėja ir „apžiūri“ iš visų pusių, jie tampa pajėgūs veikti. Tad koučingas šiuo atveju turėtų būti nukreiptas ne į kažkokius žingsnius ar veiksmus, o į pagalbą klientui pačiam save suprasti, pamatyti platesnį savęs kontekstą. O tai prieštarauja neretai mechaniškiems ir paviršutiniškiems koučingo modeliams.

Jei koučingo specialistas ims „gainiotis“ kliento tikslų, skubės juos „padėti“ klientui įgyvendinti, jis gali susidurti su šia rizika:

• Klientai gali įvardinti paviršutiniškus, „netikrus“ tikslus vien tam, kad įtiktų koučingo specialistui ir nesugadintų koučingo pokalbių. Kiekvienas klientas nori būti geras klientas.

• Klientai gali įvardyti pernelyg lengvai pasiekiamus tikslus. Tuo tarpu tikrai reikalingi pokyčiai liks neaptarti.

• Klientai gali pateikti neaiškius tikslų prioritetus. Skyrus energiją nesvarbiems tikslams nagrinėti, jos gali nepakakti esminiams tikslams aptarti.

Ką pasieksi įgyvendinęs šį tikslą? Ką šis tikslas tau suteikia? Kaip šis tikslas siejasi su tavo vertybėmis? Kuo tapsi (kas nutiks), kai tai įgyvendinsi? Ką būsi supratęs kai būsi tai įvykdęs? Ko sieki šiuo noru? Ką nori įrodyti keldamas šį tikslą? Kokia tavo tikslo prasmė tau pačiam? Kokio kito didesnio dalyko dalis šis tikslas yra? Tokie klausimai padeda pamatyti platesnį paveikslą, įprasminti iškeltus kliento tikslus.

One comment on “Darbas su tikslais koučinge: tai ko iš tikrųjų tu nori?

  1. Roberta Petrauskaitė on said:

    Patvirtino mano mąstymą apie tikslų pasirinkimą. :)

    VA:F [1.9.10_1130]
    Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

HTML tags are not allowed.